Návštevy a dovolenky klientov - uvoľňovanie opatrení od 08.04.2022

12.04.2022 14:11

Domov n.o. ako zariadenie sociálnych služieb pristupuje od 08. apríla 2022 k čiastočnému uvoľňovaniu opatrení proti ochoreniu COVID-19 v súvislosti s prijímaním návštev prijímateľov sociálnej služby a s opustením zariadenia do domácnosti. K uvoľneniu opatrení pristupuje zariadenie sociálnych služieb Domov n.o. po zohľadnení aktuálnej epidemiologickej situácie, ktorá je charakterizovaná poklesom v počtoch prípadov naprieč vekovými skupinami, prekonaním ochorenia COVID – 19 u väčšiny klientov i zamestnancov v mesiaci február – marec 2022.

 Návštevy klientov

Opustenie zariadenia sociálnych služieb do domácnosti zo strany klienta 

Prijímateľom sociálnej služby bude od 08.04.2022 umožnené opustiť Domov n.o. (DSS aj ZPB) do domácnosti. Osoba, ktorá si prevezme klienta do domácnosti musí vypísať čestné prehlásenie pri opustení prijímateľa sociálnej služby o tom, že zabezpečí všetky potrebné opatrenia počas pobytu klienta v domácnosti a pri preprave zo zariadenia a do zariadenia. Pri návrate klienta do DSS alebo ZPB ho sprevádza minimálne jedna osoba,  za klienta sa vyplní čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze klienta a osôb, s ktorými je v styku. Klient sa po príchode do zariadenia otestuje antigénovým testom. Klienta vráti osoba do zariadenia iba počas pracovných dní od 07:00 hod do 15:00 hod.

 

—————

Späť