Okolo Slovenska 15.9.2022 Veľké Pole

Dňa 15.9.2022 sa v 2. etape "prehnali" okolo 15:00 našou obcou medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska. Úlohou pár vybraných klientov bolo sledovať vedľajšie príjazdové cesty, aby auto neskrížilo cestu pretekárom, ktorý sa okolo nás prehnali naozaj veľkou rýchlosťou, pretože do Žarnovice to je dole kopcom. Ja som kameru nemal, pretože to vyzeralo na dážď, ale posnažím sa nájsť na internete aspoň ilustračné video z pretekov.
 
Autor: Martin Mandák