Stretnutie chatárov a občanov obce 14.9.2019 Veľké Pole

Dňa 14.9.2019 sa v areáli MŠ vo Veľkom Poli konalo Stretnutie chatárov a občanov obce, na ktorom som bol aj ja, už ako občan. Od samého začiatku, až do večera nám hrala country skupina Ascalona, ktorú neskoro večer vystriedala tanečná skupina Kollar Band. Medzi hlavný program akcie bola zaradená súťaž v pití piva a jedení halušiek v netradičnom podaní o ceny a tí, ktorým sa nepodarilo vyhrať sa aspoň zadarmo najedli a napili. Na jedenie bol pre návštevníkov uvarený chutný guláš, alebo kapustnica a pre deti nechýbala ani nafukovacia šmýkľavka.
 
Autor: Martin MandákDňa 14.9.2019 sa v areáli MŠ vo Veľkom Poli konalo Stretnutie chatárov a občanov obce, na ktorom som bol aj ja, už ako občan. Od samého začiatku, až do večera nám hrala country skupina Ascalona, ktorú neskoro večer vystriedala tanečná skupina Kollar Band. Medzi hlavný program akcie bola zaradená súťaž v pití piva a jedení halušiek v netradičnom podaní o ceny a tí, ktorým sa nepodarilo vyhrať sa aspoň zadarmo najedli a napili. Na jedenie bol pre návštevníkov uvarený chutný guláš, alebo kapustnica a pre deti nechýbala ani nafukovacia šmýkľavka.
 
Autor: Martin Mandák

Dňa 14.9.2019 sa v areáli MŠ vo Veľkom Poli konalo Stretnutie chatárov a občanov obce, na ktorom som bol aj ja, už ako občan. Od samého začiatku, až do večera nám hrala country skupina Ascalona, ktorú neskoro večer vystriedala tanečná skupina Kollar Band. Medzi hlavný program akcie bola zaradená súťaž v pití piva a jedení halušiek v netradičnom podaní o ceny a tí, ktorým sa nepodarilo vyhrať sa aspoň zadarmo najedli a napili. Na jedenie bol pre návštevníkov uvarený chutný guláš i kapustnica a pre deti nechýbala ani nafukovacia šmýkľavka.

Autor: Martin Mandák