Fotogaléria - naše akcie

Prezrite si fotografie s jednotlivých akcií, výletov, ktoré naše zariadenie organizuje pre klientov. Klienti svoje zážitky opisujú v časopise Editoriál. 

Viac tu: https://www.domov-n-o.sk/fotogaleria/
 
 
Prezrite si fotografie z podujatí z roku 2018
               
               Pečenie koláčov           Futbalový turnaj v Hrabinách
       
                     
             Pečenie zemiakov                  Ladomerský anjel         Branno - športový deň 2018
           a tekvicová polievka                                                              Deň remesiel
                     
        Domov n.o. hľadá Superstar         Pečenie muffinov                    Ranná rozcvička 
 
                
            Beseda v mesiaci júl            Rozprávka o slimákoch         Opekačka pred hostincom
              - vtipnejší vyhráva             - vystúpenie klientov                - výlet pre klientov 
                 
              Grilovačka v ZPB                    Oslava 65. rokov                  Deň víťazstva nad 
                                                               p. Mintach                       fašizmom - beseda
                
                Stavanie mája                    Apríl - mesiac lesov                 Sadenie zemiakov