Prijímateľ roka 2018

U nás v zariadení Domov n.o. sa vždy začiatkom roka bilancuje - čo sme prežili, čo pekné sa stalo, ktoré miesta sme navštívili, ktorí prijímatelia ku nám v roku prišli i ktorí odišli. No najviac obľúbenou aktivitou je vyhlásenie prijíamteľa roka. Kto to je? Je to prijímateľ, ktorý sa v predchádzajúcom roku veľmi snažil prekonať svoje osobné ciele, bol nápomocný nielen iných spolubývajúcim, ale i zamestnancom. Môžeme povedať, že je to prijímateľ, s ktorého by si ostatní mohli brať príklad - slušný, pracovitý, veselý a pozitívny človek. 

Rozhodovanie o prijímateľovi roka je v rukách zamestnancov. Každý zamestnanec má možnosť hlasovať za jedného prijímateľa, o ktorom si myslí, že by mal byť ocenený. A tak sa stalo i v januári tohto roku. Po sčítaní hlasov boli za prijímateľa roka 2018 zvolení: 

  •  v DSS - Milan M. 
  •  v ZPB - Ján Dz. 
Výhercom gratulujeme i touto formou a želáme im ešte veľa takých rokov, akým bol pre nich rok 2018, v ktorom boli podľa väčšiny hlasujúcich príkladnými prijímateľmi sociálnej služby v Domov n.o. 
Pri tejto príležitosti sa každoročne oceňuje i pisateľ roka, čiže prijímateľ, ktorý počas roka najviac prispel svojimi článkami do časopisu Domov n.o. - Editoriál. Za rok 2018 boli ocenení:
 
  • v DSS - Andrej L. 
  • v ZPB - Martin M. 
 

Aj týmto našim šikovným "pisárom" gratulujeme. Okrem toho, v priebehu roka naša sociálna pracovníčka sa stretáva s prijímateľmi sociálnej služby na tzv. terapeutických skupinách, na ktorých s nimi rieši ich problémy i nové nápady, ktoré by bolo možné v zariadení zrealizovať. Už niekoľko rokov sa vyhlasuje aj tvz. "najaktívnejší prijímateľ terapeutickej skupiny", za ktorého bol zvolený: 

  • v DSS - František K. 
  • v ZPB - Juraj P. 
    Gratulujeme. 
Autor: Ing. Bibiána Demeterová

Naši ocenení prijímatelia

/album/prijimatel-roka-2018/a50881482-378890256265876-4698829062322257920-n-jpg1/

—————

/album/prijimatel-roka-2018/a51436224-321709125354157-8030319246892335104-n-jpg/

—————

/album/prijimatel-roka-2018/a52013865-2411171735624390-8975690824901722112-n-jpg/

—————

/album/prijimatel-roka-2018/a51278343-355377881969497-2054612431992258560-n-jpg/

—————

/album/prijimatel-roka-2018/a51391275-306314226693449-3245045038501068800-n-jpg/

—————

/album/prijimatel-roka-2018/a51392638-2101707399908597-672480312483119104-n-jpg/

—————

—————


Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128
0911 240 111