Mikuláš 

Dňa 09.12.2016 potešila klientov nášho zariadenia Domov n.o. vzácna návšteva - svätý Mikuláš. Dobrosrdečný starček s bradou samozrejme neprišiel sám. Spoločnosť mu robili dvaja pomocníci – čert zamastený od sadzí a pekný anjel. Pomáhali sv. Mikulášovi niesť ťažký mešec plný sladkých prekvapení pre našich klientov. Mikuláš myslel nielen na našich chlapcov, ale doniesol sladkosť aj pre p. farára, pre zamestnancov Obecného úradu Veľké Pole a pre detičky z Materskej školy Veľké Pole. Deti si pre Mikuláša pripravili krásny program, prekvapenie však nastalo, keď sa vo dverách objavil čert. No keďže detičky celý rok poslúchali, čert tu nemal veľa roboty a Mikuláš tak mohol porozdávať sladké balíčky. 
Naši klienti sa na Mikuláša veľmi tešili,pripravili si pre neho rôzne básničky a pesničky. Imobilných chlapcov navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi na ich izbách. Klienti sa potešili sladkej nádielke, ale aj milému slovu od Mikuláša, ktorý im doniesol nielen sladkosti, ale aj radosť do sŕdc. Ostatní klienti už netrpezlivo očakávali starčeka v červenom v miestnom Kultúrnom dome. Po hlasnom volaní  M I K U L Á Š sa klienti dočkali, prišiel Mikuláš s veľkým košom sladkostí. Po rozdaní darčekom predstavila pani riaditeľka Mikulášovi najšikovnejších chlapcov našej organizácie. Vyhlásila totiž klienta roka 2016: 
 
  • Klientom roka 2016 v DSS sa stal Jarko Žingor.
  • Klientom roka 2016 v ZPB sa stal Marián Ertel. 
Pre týchto klientov bola pripravená patričná odmena. Okrem toho, na druhom mieste sa v DSS umiestnil Milan Macek, šikovný klient, ktorý do zariadenia nastúpil iba v lete tohto roku. V ZPB bol na druhom mieste Roman Stoličný. Keďže ich umiestnenie bolo tesné, aj títo chlapci boli odmenení. Diplom a sladký balíček bol pripravený aj pre víťazov kategórie klienti ergoterapeutických skupín, ktoré organizuje každý týždeň sociálna pracovníčka Mgr. Božena Štefančová. Ich zmyslom je komunikácia s kientmi, riešenie medziľudských vzťahov a problémov klientov, návrhy od klientov na vyplnenie voľného času a pod. V roku 2016 zvíťazili klienti: 
 
  • Klientom prvej ergoterapeutickej skupiny sa stal Juraj Popluhár.
  • Klientom druhej ergoterapeutickej skupiny sa stal Rudolf Pokrifka.
Odovzdávanie cien pokračovalo ocenením klientov, ktorí v priebehu roka 2016 prispeli najväčším počtom článkov do časopisu Editoriál, ktorý vydáva Domov n.o. : 
 
  • V DSS najviac článkov napísal Andrej Lehoczký.
  • V ZPB najviac článkov napísal Ing. Vladimír Chovanec.
Po slávnostnom vyhlásení víťazov sme sa s Mikulášom rozlúčili a pokračovali sme tanečnou zábavou. Klientom sa návšteva Mikuláša veľmi páčila, preto chceme jemu a jeho pomocníkom poďakovať  za sladkosti a šťastné úsmevy, ktoré vyčarili na tvárach našich prijímateľov. Prajeme mu veľa zdravia, aby k nám prišiel aj na budúci rok.
Autor: Ing. Bibiána Demeterová
        
 
PREZRITE SI FOTOGRAFIE Z TEJTO AKCIE. 

Mikuláš

/album/mikulas/sam-4218-jpg/

—————

/album/mikulas/sam-4223-jpg/

—————

/album/mikulas/sam-4225-jpg/

—————

/album/mikulas/sam-4233-jpg/

—————

/album/mikulas/sam-4236-jpg/

—————

/album/mikulas/sam-4239-jpg/

—————

/album/mikulas/sam-4272-jpg/

—————

/album/mikulas/sam-4284-jpg/

—————

/album/mikulas/sam-4286-jpg/

—————

/album/mikulas/sam-4290-jpg/

—————

/album/mikulas/sam-4292-jpg/

—————

/album/mikulas/sam-4294-jpg/

—————

—————