Halloween 29.10.2019 Veľké Pole

Dňa 29.10.2019 sa konal vo Veľkom Poli Halloween. Stretnutie bolo o 16:30 v areáli materskej školy, kde sa nám predstavili tekvičky a masky zúčastnených. Mne sa z masiek najviac páčila kostrička, ktorá pobehovala okolo, takže bolo ťažké ju zachytiť na záznam a z tekvíc u mňa jednoznačne vyhrala tá najväčšia, aj keď boli niektoré naozaj pekné. Z materskej školy sme sa vybrali do dediny najprv na horný koniec, približne pri kostole sme sa otočili a zastavili sa v krčme, odkiaľ sme sa vrátili do areálu materskej školy, kde bolo vyhodnotenie a ako bonus aj vyťahovanie sladkostí a hraćiek z piesku a špagiet. Nakoniec sme zapálili lampióny šťastia a akcia bola ukončená. Akciu moderovala pani Monika Unterfrancová Janáková.
 
Bolo to moje prvé "nočné" natáčanie, tak som mal trošku obavy, či bude na zázname niečo vidieť, ale nakoniec sa moje obavy ukázali ako neopodstatnené.

Dňa 29.10.2019 sa konal vo Veľkom Poli Halloween. Stretnutie bolo o 16:30 v areáli materskej školy, kde sa nám predstavili tekvičky a masky zúčastnených. Mne sa z masiek najviac páčila kostrička, ktorá pobehovala okolo, takže bolo ťažké ju zachytiť na záznam a z tekvíc u mňa jednoznačne vyhrala tá najväčšia, aj keď boli niektoré naozaj pekné. Z materskej školy sme sa vybrali do dediny najprv na horný koniec, približne pri kostole sme sa otočili a zastavili sa v krčme, odkiaľ sme sa vrátili do areálu materskej školy, kde bolo vyhodnotenie a ako bonus aj vyťahovanie sladkostí a hraćiek z piesku a špagiet. Nakoniec sme zapálili lampióny šťastia a akcia bola ukončená. Akciu moderovala pani Monika Unterfrancová Janáková.

Bolo to moje prvé "nočné" natáčanie, tak som mal trošku obavy, či bude na zázname niečo vidieť, ale nakoniec sa moje obavy ukázali ako neopodstatnené.

Autor: Martin Mandák