Fotogaléria

Prezrite si fotografie s jednotlivých akcií, výletov, ktoré naše zariadenie organizuje pre klientov. Klienti svoje zážitky opisujú v časopise Editoriál. 


Prezrite si fotografie z podujatí z roku 2017

                              

                                               Štedrý deň v Domov n.o.   Vianočné pečenie perníkov

          

      Vianočné trhy Domov n.o. 2017  Beseda s p. farárom               Mikuláš 2017

       

               Deň úcty k starším            Na krídlach anjelov      Prednáška o poskytovaní
                                                                                               prvej pomoci

         

               Vyberanie zemiakov             Oslava 70. rokov       Domovácke trhy Veľký Krtíš
              a zemiakový oldomáš              Paľko Trenčan

          

              Branno - športový deň            Oslava 65. rokov              Ako sme stavali
               s témou ROZPRÁVKY                 Hajdu Jozef                    nový altánok

         

               Medzinárodný deň                 Oslava 60. rokov               Besedy v Júni 2017
                    hlavolamov                      Horanský Daniel                Svetový deň hudby 

           

                   Opekačka v DSS            ZVEROPARK Žarnovica            Keď mačky liečia
                                                               Výlet klientov

              

                     Oslava 40. rokov            Besedy v Máji 2017         Zemiaková brigáda v DSS
                        Salay Peter                Európsky deň susedov

            

                     Stavanie mája               Besedy v Apríli 2017        Vymysli si vlastný sviatok!
                                                     Medzinárodný deň tanca

             

                Besedy v Marci 2017                Pálenie Moreny                   Oslava 75. rokov
             Medzinárodný deň šťastia          a vítanie jari 2017                   Miklenčič Jozef

             

                   Oslava 55. rokov              Fašiangy 23.02.2017        Besedy vo Februári 2017
                    Kántor Ľubomír                                                       Svetový deň bez mobilu

             

                   Oslava 50. rokov                 Oslava 65. rokov                  Oslava 60. rokov
                     Krupčík Jozef                      Kováčik Dušan                       Habala Peter

                   

            Medzinárodný deň pamiatky         Oslava 50. rokov                Oslava 60. rokov            
                    obetí holokaustu                   Maruška Roman                 Gašparovič Ján                    


Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128
0911 240 111