Úcta k starším PSS v DSS

Október je mesiac venovaný úcte k starším ľuďom. Naše zariadenie Domov n.o. nie je výnimkou a pri tejto príležitosti sa dňa 24.10.2019 uskutočnilo spoločné posedenie prijímateľov sociálnej služby DSS a ZPB, ktorí dovŕšili už dôchodkový vek. Domov n.o. už dlhodobo spolupracuje s Materskou školou Veľké Pole a s jej detičkami, ktoré nás tento deň navštívili a poskytli našim PSS neopakovateľný zážitok. Prejav úcty, rešpektu a pocitu dôležitosti vyjadrili svojim programom - tanečné choreografie a detský spev v krásnom ľudovom oblečení. Touto cestou vyjadrujeme vďaku tým, ktorí sa o tento krásny zážitok pričinili.

Autor: Ing. Bibiána Demeterová


Úcta k starším PSS v DSS

/album/ucta-k-starsim-pss-v-dss/a72480504-1017116951977513-7555274161484988416-n-jpg/

—————

/album/ucta-k-starsim-pss-v-dss/a73247563-413851562835565-3343238565097111552-n-jpg1/

—————

/album/ucta-k-starsim-pss-v-dss/a73273719-2565757297044139-1073888754831196160-n-jpg/

—————

/album/ucta-k-starsim-pss-v-dss/a73276489-963054084061499-3207050709828632576-n-jpg/

—————

/album/ucta-k-starsim-pss-v-dss/a73475133-2494721037426772-9081749656387452928-n-jpg/

—————

/album/ucta-k-starsim-pss-v-dss/a74316427-451846262133228-3901771015805468672-n-jpg/

—————

/album/ucta-k-starsim-pss-v-dss/a74327854-406672913611513-7134402598093717504-n-jpg/

—————

/album/ucta-k-starsim-pss-v-dss/a74412048-2992239090804657-614746700665323520-n-jpg1/

—————

/album/ucta-k-starsim-pss-v-dss/a74479985-769690120111715-803222827825102848-n-jpg/

—————

/album/ucta-k-starsim-pss-v-dss/a74615406-409665159922737-4975874617785712640-n-jpg/

—————

/album/ucta-k-starsim-pss-v-dss/a76744659-1227005917489292-1867758170382794752-n-jpg/

—————

—————


Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128
0911 240 111