Apríl v DSS a ZPB

Ani sme sa nenazdali a je tu apríl. Apríl - známy ako mesiac lesov. A práve toto nás inšpirovalo k zorganizovaniu besedy na tému Živá planéta. Samotní prijímatelia sociálnych služieb si pripravili krátke úvahy o význame lesa a ochrane ŽP. Taktiež nás krásne počasie vyhnalo do záhrady, kde sme v rámci sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností "upratovali". V zariadení podporovaného bývania zas naši šikovní chlapci pomáhali obci pri úprave okolia multifunkčného ihriska a vyrovnávali okolie. Zavítal k pán aj pán farár, ktorý chlapcom porozprával v čom spočíva význam Veľkej noci. Okrem toho sme rozvíjali i sociálne zručnosti  a podporili sme vzťahy s komunitou - boli sme zahrať divadelné predstavenie "Baran a cap" v MŠ Veľké Pole. 

Autor: Ing. Bibiána Demeterová


Interaktívna beseda - Živá planéta

/album/april-v-dss-a-zpb/a56531091-271844013756903-1188033596691054592-n-jpg/

—————

/album/april-v-dss-a-zpb/a56627501-593507261151944-9080424117810757632-n-jpg/

—————

/album/april-v-dss-a-zpb/a56749343-819991818347895-2642556805858721792-n-jpg/

—————

/album/april-v-dss-a-zpb/a56817451-2628365087236693-4685487996252717056-n-jpg/

—————

—————


Úprava našej záhrady po zime

/album/uprava-nasej-zahrady-po-zime/a55822306-397136521079376-3831837562268286976-n-jpg/

—————

/album/uprava-nasej-zahrady-po-zime/a55823708-715523238850373-2647803061166145536-n-jpg/

—————

/album/uprava-nasej-zahrady-po-zime/a56433388-261331494820414-6810772972639354880-n-jpg/

—————

—————


Rehabilitácia prácou v ZPB - vyrovnávanie okolia

/album/rehabilitacia-pracou-v-zpb-vyrovnavanie-okolia/a56624543-338860430169373-3819592653457063936-n-jpg/

—————

/album/rehabilitacia-pracou-v-zpb-vyrovnavanie-okolia/a56732783-274432403437662-338521380876189696-n-jpg/

—————

/album/rehabilitacia-pracou-v-zpb-vyrovnavanie-okolia/a56835728-407890766702151-3670047819265212416-n-jpg/

—————

/album/rehabilitacia-pracou-v-zpb-vyrovnavanie-okolia/a57162459-418356002315926-9029687033487949824-n-jpg/

—————

—————


Divadelné predstavenie Baran a Cap

/album/divadelne-predstavenie-baran-a-cap/a56691432-2067038093593273-8203806797182533632-n-jpg/

—————

/album/divadelne-predstavenie-baran-a-cap/a56721591-393206264564897-6330298159511633920-n-jpg/

—————

/album/divadelne-predstavenie-baran-a-cap/a56749111-821797794847467-6141658488587157504-n-jpg/

—————

/album/divadelne-predstavenie-baran-a-cap/a56749237-277811293142983-8180672140526223360-n-jpg/

—————

/album/divadelne-predstavenie-baran-a-cap/a56781231-282952235928900-4545831302057689088-n-jpg/

—————

/album/divadelne-predstavenie-baran-a-cap/a56907686-595542874283488-2255243711736709120-n-jpg/

—————

/album/divadelne-predstavenie-baran-a-cap/a56970858-456718205065887-3929138117918851072-n-jpg1/

—————

/album/divadelne-predstavenie-baran-a-cap/a57313556-2124516764311086-7792145945776357376-n-jpg/

—————

/album/divadelne-predstavenie-baran-a-cap/a58694123-308231333408853-3364732046030143488-n-jpg/

—————

/album/divadelne-predstavenie-baran-a-cap/a58721823-424860671415123-670960362211770368-n-jpg/

—————

/album/divadelne-predstavenie-baran-a-cap/a59064460-386562795280853-7473520549927321600-n-jpg/

—————

/album/divadelne-predstavenie-baran-a-cap/a59285457-301394784110840-2546903086698332160-n-jpg/

—————

—————


Beseda na tému: Apríl - mesiac lesov

/album/beseda-na-temu-april-mesiac-lesov/a56857688-562907580886050-6400208802477506560-n-jpg/

—————

/album/beseda-na-temu-april-mesiac-lesov/a56681311-2071235236509739-1529373296452173824-n-jpg/

—————

/album/beseda-na-temu-april-mesiac-lesov/a56837282-304638066884679-6868098528204292096-n-jpg/

—————

—————


Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128
0911 240 111