Branno - športový deň s témou Deň remesiel

Čo je to remeslo? Remeslo je ručná práca výrobcov, ktorí dokážu obyčajným predmetom vdýchnuť dušu a jedinečnosť. A keďže sa s remeselnými výrobkami ako výsledkom poctivej ľudskej práce stretávame v dnešnej dobe už len na jarmokoch, je potrebné šíriť medzi ľuďmi význam a jedinečnosť ľudových výrobcov a remeselníkov. Tradičné remeslá a ľudovú výrobu tak treba zachovávať a podporovať, preto sa zariadenie sociálnych služieb Domov n.o. rozhodlo venovať už 8. ročník Branno – športového dňa téme remesiel. Cieľom Dňa remesiel bolo vyzdvihnúť ručnú prácu výrobcov. A tak sa dňa 31. augusta 2018 premenil areál Zariadenia podporovaného bývania na „trh remesiel“ – miesto stretnutí našich chlapcov – prijímateľov sociálnych služieb s ich rodinnými príslušníkmi a známymi, s remeselníkmi i s inými významnými ľuďmi.

Zariadenie podporovaného bývania sa už od rána začalo zapĺňať remeselníkmi, nielen tými naozajstnými ale i remeselníkmi – zamestnancami, ktorí si na jeden deň vyskúšali byť murárom, krajčírom, hrnčiarom, tkáčom, tesárom či drotárom.  Branno – športový deň s témou Deň remesiel odštartoval Matúš Fusatý svojou hrou ľudových piesní na heligónke. Hneď po vystúpení prehovorila pani riaditeľka, ktorá privítala všetkých hostí, rodinných príslušníkov, klientov i zamestnancov a slávnostne tak otvorila deň venovaný remeslám. Všetkým účastníkom predstavila vzácnych hostí, p. Kamila Danku - primátora mesta Žarnovica a poslanca BBSK, p. Kazimírovú - zástupkyňu primátora mesta Žarnovica, p. starostu obce Veľké Pole,  i ľudových výrobcov, ktorí prijali pozvanie:

  • p. Majtána zo Žarnovice, vareškára, ktorý sa výrobe dreveného kuchynského náradia a pomôcok venuje takmer desať rokov
  • p. Mgr. Bobišovú, pedagogického zamestnanca Základnej umeleckej školy Žarnovica, ktorá predviedla hrnčiarsku výrobu na hrnčiarskom kruhu,
  • p. Durtu, ktorý sa venuje výrobe košíkov,
  • p. Chromeka - celosvetovo známeho drevorezbára, ktorý mal veľkú úlohu – z jedného kusu dreva vyrezať sovičku pre našich klientov.

Po krátkom úvode do histórie remesiel nasledovala pieseň v podaní zamestnancov Domov n.o. s názvom „Prišli sme k Vám s remeslom“. O 9:30 hod bolo pre všetkých pripravené bábkové divadlo v podaní Barborky Demeterovej, DiS. art a Mišky Ďurišovej, DiS. art. Počas zábavného predstavenia k nám zavítal banskobystrický župan Ing. Ján Lunter. Jeho návštevu nášho podujatia si veľmi ceníme, i napriek pracovnej vyťaženosti si našiel čas a prišiel pozdraviť našich klientov a ich rodiny. Veľmi nás potešili slová p. Ing. Luntera „náš kraj potrebuje ľudí s veľkým srdcom a tu som vo Vašom projekte vycítil, že vy tie srdcia naozaj veľké máte“. Pánovi predsedovi BBSK ďakujeme za účasť na našom podujatí.

O 10:00 hod. bolo všetko pripravené a zúčastnení si mohli overiť zručnosti v 6 remeslách. Klienti prechádzali 6 disciplínami, kde ich čakali rôzne úlohy spojené s daným remeslom – murári ponúkali prácu s tehlami, u krajčírov sa šilo, u hrnčiarov sa maľovalo na hrnčiarske produkty, tkáči tkali, tesári orezávali kôru a drotári ponúkali výrobu drotárskych výrobkov. Počas celého dňa sa ozývali tóny motorovej píly, šikovný Jožko Chromek čaroval a jeho rukami z dreva ožívala socha – sovička. Na obed bol pripravený chutný kotlíkový guláš, ktorý navarili kuchárky Domov n.o. V Hostinci u Márii sa počas celého dňa šikovné krčmárky a gazdiné starali o to, aby na stoloch nič nechýbalo. O zábavu sa postarala country skupina Ranč, tanečné kolá roztancovali klientov i zamestnancov. O 12:30 hod sa v zariadení podporovaného bývania odvysielala „naživo“ epizóda súťažno – zábavnej šou „Moja kuchárka varí lepšie ako tvoja“, ktorá sa inšpirovala známou televíznou šou. Súťažili proti sebe dva tímy – tím ZPB v zložení : kuchárka Helenka, V. Jurica, M. Záleský a tím DSS v zložení: kuchárka Ivka, M. Macek a F. Krajčovič. Hlavnou úlohou bolo v čo najkratšom čase uvariť čo najchutnejšie halušky z pripravených surovín. Porota v zložení klientov z iných zariadení rozhodla o remíze a tak boli oba tímy odmenené. Po súťaži nasledovalo opekanie špekačiek a deň remesiel bol na konci. Všetci účastníci boli odmenení perníkom, aby na tento deň nezabudli.

O tom, že sme prežili chvíle naozaj pekné, veselé, súťaživé, vtipné... jednoducho zaujímavé, svedčia nielen fotografie, ktoré nám pripomínajú spoločne strávený slnečný deň na Veľkom Poli, ale aj video, ktoré si môžete prezrieť na tejto webovej stránke vo Videotéke. Autorom tejto krásnej spomienky je klient Domova n.o. – Martin Mandák.

Na záver patrí jedno veľké ĎAKUJEME, a to všetkým, ktorí si našli čas, prišli na Veľké Pole a pomohli nám vytvoriť dobrú atmosféru – predsedovi BBSK Ing. Jánovi Lunterovi, cteným hosťom, Jankovi Dzurovi za maľovanie hennou, p. riaditeľke, zamestnancom a deťom z Materskej školy Veľké Pole, zamestnancom a klientom Domova sociálnych služieb Hrabiny, zamestnancom a klientom Domova sociálnych služieb Ladomerská Vieska, zamestnancom a klientom Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Veľký Krtíš, rodinným príslušníkom klientov, hudobnej skupine Ranč, Barborke Demeterovej, Miške Ďurišovej, ako aj všetkým, ktorí pomohli zorganizovať takéto krásne podujatie. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, za čo taktiež ďakujeme. Veríme, že všetci odchádzali s dobrými pocitmi z nevšedného zážitku, ktorý ponúkol tohtoročný Branno – športový deň s témou DEŇ REMESIEL.  

Autor: Ing. Bibiána Demeterová

 


Branno - športový deň 2018

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1585-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1586-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1587-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1588-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1589-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1590-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1591-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1592-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1593-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1594-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1595-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1596-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1597-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1598-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1599-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1600-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1601-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1602-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1603-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1606-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1615-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1616-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1618-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1619-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1624-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1627-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1629-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1630-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1631-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1632-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1633-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1635-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1637-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1638-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1641-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1642-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1643-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1644-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1645-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1647-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1648-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1649-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1650-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1651-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1652-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1655-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1656-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1661-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1664-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1665-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1667-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1669-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1671-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1673-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1675-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1677-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1678-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1680-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1681-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1683-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1686-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1688-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1689-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1691-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1692-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1694-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1696-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1699-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1701-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1702-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1703-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1704-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1706-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1707-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1709-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1711-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1716-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1718-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1723-jpg/

—————

/album/branno-sportovy-den-2018/img-1724-jpg/

—————

—————


Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128
0911 240 111