Fašiangový sprievod v DSS a ZPB

Dňa 22.02.2020 našou obcou Veľké Pole prechádzal fašiangový sprievod, ktorý navštevoval domy a nosil medzi ľudí hudbu, tanec a dobrú náladu. Od skorého rána bolo počuť spev a tak ako každý rok aj tento prišli fašiangovníci aj medzi nás do Zariadenia podporovaného bývania a do Domova sociálnych služieb Domov n.o. Spoločne sme si zatancovali a zaspievali a s niektorými sme sa zabávali aj na fašiangovej zábave až do skorého rána. 

Autor: Ing. Bibiána Demeterová


Fašiangový sprievod v DSS a ZPB

/album/fasiangovy-sprievod-v-dss-a-zpb/img-4219-jpg/

—————

/album/fasiangovy-sprievod-v-dss-a-zpb/img-4221-jpg2/

—————

/album/fasiangovy-sprievod-v-dss-a-zpb/img-4224-jpg1/

—————

/album/fasiangovy-sprievod-v-dss-a-zpb/img-4227-jpg2/

—————

/album/fasiangovy-sprievod-v-dss-a-zpb/img-4230-jpg1/

—————

/album/fasiangovy-sprievod-v-dss-a-zpb/img-4238-jpg1/

—————

/album/fasiangovy-sprievod-v-dss-a-zpb/img-4239-jpg1/

—————

/album/fasiangovy-sprievod-v-dss-a-zpb/img-4246-jpg/

—————

/album/fasiangovy-sprievod-v-dss-a-zpb/img-4247-jpg1/

—————

/album/fasiangovy-sprievod-v-dss-a-zpb/img-4251-jpg/

—————

/album/fasiangovy-sprievod-v-dss-a-zpb/img-4252-jpg1/

—————

/album/fasiangovy-sprievod-v-dss-a-zpb/img-4256-jpg/

—————

—————