Fašiangy 2015

Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou - Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst (zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.
 
Zdroj: wiki