Mikuláš 9.12.2016 Kultúrny dom V.P.

Ako obvykle, aj tento rok k nám zavítal Mikuláš s čertom aj anjelom. Netrúfam si hodnotiť, kto bol dobrý a kto nie, ale za seba môžem povedať, že by to mohlo byť aj lepšie a stále je čo zlepšovať, ale ako realista sa budem hlavne snažiť, aby som ostal aspoň taký, aký som. V každom prípade sme dostali darčeky všetci, aj keď platidlom bola básnička, či pesnička. Potom nasledovala diskotéka, ktorá len dokázala, že ľudia sa vedia baviť, aj keď osud nieje vždy na ich strane. 
 
Autor: Martin Mandák

Ako obvykle, aj tento rok k nám zavítal Mikuláš s čertom aj anjelom. Netrúfam si hodnotiť, kto bol dobrý a kto nie, ale za seba môžem povedať, že by to mohlo byť aj lepšie a stále je čo zlepšovať, ale ako realista sa budem hlavne snažiť, aby som ostal aspoň taký, aký som. V každom prípade sme dostali darčeky všetci, aj keď platidlom bola básnička, či pesnička. Potom nasledovala diskotéka, ktorá len dokázala, že ľudia sa vedia baviť, aj keď osud nieje vždy na ich strane. 

 

Autor: Martin MandákKontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128
0911 240 111