Valentín 14.2.2019 Bytovka

Dňa 14.2.2019 pre nás Paťka zorganizovala Valentínske posedenie. Bolo to milé prekvapenie a musel som vybrať kameru, pretože toľko slaného som už dlho nevidel. Akcia vyšla z Paťkinej iniciatívy a myslím, že jej môžem za všetkých poďakovať :).
 
Autor: Martin Mandák

Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128