Časopis Editoriál


Milý priatelia, 

predstavujeme Vám "ročník" Editoriál. Cieľom časopisu je poskytnúť bližší pohľad na naše zariadenie,pričom autormi sú samotní prijímatelia sociálnej služby Domova n. o. Sú veľmi šikovní a baví ich to. Obsahom časopisu sú fotografie, zážiky s rôznych podujatí, zábavné príbehy prijímateľov, vtipy, rozhovory so zamestnancami a podobne. 

Prehľad časopisov :

 

EDITORIÁL  2014

   EDITORIÁL č.1 - január 2014.pdf (2270572)

EDITORIÁL  2015

    EDITORIAL 01 - 06 - 2015.pdf (1245551)         EDITORIAL 07 - 12 - 2015.pdf (1002469)

 

EDITORIÁL  2016

     EDITORIAL 0 7 - 11. 2016.pdf (3193178)          EDITORIAL 01- 06 - 2016.pdf (4308633)

    

EDITORIÁL  2016 - Vianočná edícia

EDITORIAL 12 - 2016.pdf (2308130)

EDITORIÁL  2017

EDITORIAL 01 - 06 - 2017.pdf (4194537)      EDITORIAL 07 - 12 - 2017.pdf (7638585)

 

EDITORIÁL  2018

EDITORIAL 01 - 12 - 2018.pdf (9481246)

  

EDITORIÁL  2019

EDITORIAL 01 - 12 - 2019.pdf (8515057)

EDITORIÁL  2020

EDITORIAL 01 - 12 - 2020.pdf (5065484)

EDITORIÁL  2021

EDITORIAL 2021.pdf (4,9 MB)