Deň úcty k starším 2015

Dňa 29.10. sa v kultúrnom dome konal Deň úcty k starším.
 
Pozeral som si video, ktoré som nahrával a zistil som, že niekedy je zvuk slabšie počuť. Tak som si pozrel manuál k fotoaparátu a zistil som, že mikrofón je hore, kde sa dá aparát držať a tak som ho zakrýval rukou. Doteraz som si myslel, že je vpredu. Za horšiu kvalitu sa preto ospravedlňujem.
 
Autor: Martin Mandák

Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128