Pán Farár 13.1.2020 Kuchyňa

V pondelok 13.1.2020 sme oslávili spolu s pánom farárom jeho krásne jubileum 70 rokov v priestoroch kuchyne v ústave. Klienti a zamestnanci Domov-a n.o. mali pre pána farára pripravený program, darčeky a blahoželania.
 
Aj touto cestou chcem pánovi farárovi zapriať veľa zdravia, lásky, šťastia, Božieho požehnania a životnej energie, aby aj naďalej ako doteraz vládal slúžiť Pánovi a modliť sa k nemu.
 
Autor: Martin Mandák