Spracúvanie osobných údajov - GDPR

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušenie základných práv dotknutej osoby. Nakoľko dotknutá osoba má právo vedieť, ako sa spracovávajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v nasledujúcej časti nájdete zásady spracovania osobných údajov v súlade s článkom 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. 
 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo