Spracúvanie osobných údajov - GDPR

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušenie základných práv dotknutej osoby. Nakoľko dotknutá osoba má právo vedieť, ako sa spracovávajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v nasledujúcej časti nájdete zásady spracovania osobných údajov v súlade s článkom 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.