Úcta k starším 22/24.10.2019 Ústav

Dňa 22.10.2019 sa o 13:00 v jedálni v ústave konala Úcta k starším poskytovateľom sociálnych služieb, keďže október je mesiac úcty k starším a zároveň symbolicky aj mesiac jesene. S pribúdajúcim vekom pribúdajú aj skúsenosti a preto by sme si mali starších ľudí vážiť, nakoľko nám mladším práve skúsenosti starších môžu v živote pomôcť.
 
Autor: Martin Mandák
Dňa 22.10.2019 sa o 13:00 v jedálni v ústave konala Úcta k starším poskytovateľom sociálnych služieb, keďže október je mesiac úcty k starším a zároveň symbolicky aj mesiac jesene. S pribúdajúcim vekom pribúdajú aj skúsenosti a preto by sme si mali starších ľudí vážiť, nakoľko nám mladším práve skúsenosti starších môžu v živote pomôcť.
 
Autor: Martin Mandák

 


Dňa 24.10.2019 sa o 9:30 v jedálni v ústave konala Úcta k starším prijímateľom sociálnych služieb. Hlavný program si pre nás pripravili deti z materskej škôlky a môžem za seba povedať, že to bolo zatiaľ najlepšie detské predstavenie, aké som kedy na vlastné oči videl.

Autor: Martin Mandák