Milanko Kostrbík 25.7.2023 Rozlúčka

Dňa 25.7.2023 nás aj napriek enormnej snahe personálu, klientov a záchranárov opustil nešťastnou náhodou náš dlhoročný klient, kamarát a kolega Milanko Kostrbík vo veku 65 rokov. Budeme spomínať a do smrti nezabudneme.
 
Autor: Martin Mandák

Pre viac spomienok Vám ponúkam rekapituláciu oslavy Milankovej šesťdesiatky, kde to Milanko poriadne "roztočil" a "vyzvŕtal" aj službukonajúcu pani Máriu.

Autor: Martin Mandák


Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128
0911 240 111