Svätá omša 5.1.2020 Kostol

Dňa 5.1.2020 sa v rímsko-katolíckom kostole vo Veľkom Poli konala svätá omša za Domov n.o.. Pán Farár veľmi pekne rozprával o dôležitosti medziľudských vzťahov a ich budovaní, aby sme si navzájom pomáhali a spolupracovali. Pán Farár od "nás" dostal tortu, chlieb, kvety a misu s ovocím, ako poďakovanie za to, čo pre nás robí.
 
Autor: Martin Mandák