Novoročná omša 6.1.2017 Veľké Pole

Dňa 6.1. sa v Rímskokatolíckom kostole o 9:30 konala Novoročná svätá omša za klientov a zamestnancov Domov n.o., ktorej sa podľa možnosti zúčastnili všetci zdraví klienti a zamestnanci aj s vedením. Pána farára už dlhodobejšie trápila zrejme chrípka, preto je ho sem-tam slabšie počuť. Za všetkých zúčastnených by som mu chcel poďakovať, že sa za nás modlí a prihovára sa za nás u Najvyššieho, aj keď my niekedy kôli svetským záležitostiam "nemáme čas".   
 
Autor: Martin Mandák