Novoročná omša 2016 Veľké Pole

Dňa 3.1.2016 o 9:30 sa v rímsko-katolíckom kostole vo Veľkom Poli konala svätá omša za zamestnancov a klientov Domov n.o., po ktorej mali ešte vystúpenie klienti DSS Hrabiny. 
 
Autor: Martin Mandák