Vianočné predstavenie 25.12.2017 Kostol Veľké Pole

Dňa 25.12.2017 sa v Rímsko-katolíckom kostole vo Veľkom Poli po svätej omši konalo predstavenie na tému narodenie Pána, ktorého sa zúčastnili aj klienti Domov-u n.o.. Vystúpenie malo síce nejaké mušky, napríklad sem-tam nebolo niekoho počuť, ale aj tak skvele vypovedalo o tom, čo sa v tento deň kedysi dávno stalo a prečo ho slávime.
 
Autor: Martin Mandák