Hokej 8.1.2020 Bytovka

Dňa 8.1.2020 som nahrával klientov podporovaného bývania, ako hrajú hokej. Keďže ten sa hrá vždy, keď to poćasie dovolí a keď má pán vedúci službu, tak bolo treba urobiť záznam aj o tejto činnosti. Klienti sú šikovný a ide im to dobre, nakoniec si to môžete pozrieť aj v zázname.
 
Autor: Martin Mandák

Hokej sa hral aj 10.1.2020 a keďže boli lepšie svetelné podmienky ako naposledy, tak som to využil.

Autor: Martin Mandák