Prednáška o Veľkom Poli 7.6.2024 Areál ústavu

Veľké Pole (nem. Hochwies) je obec na Slovensku v okrese Žarnovica.

↓↓↓ Viac info pod videom ↓↓↓

Veľké Pole (nem. Hochwies) je obec na Slovensku v okrese Žarnovica.
 
Dejiny
Prvá zmienka o obci je z roku 1332. Do roku 1945 bolo Veľké Pole obec karpatských Nemcov v oblasti Hauerland, osídľovanej od 13. storočia. V blízkosti sa nachádza podobná menšia obec Píla, kopanicového typu. 25. septembra 1944 partizánski povstalci, ktorí boli súčasťou SNP mučili a zavraždili vysoký počet civilných nemeckých obyvateľov na železničnej stanici v Banskej Štiavnici. Obete boli pochované v masových hroboch na odľahlom cintoríne určenom pre obete moru.[4] [5] Po skončení druhej svetovej vojny v rokoch 1945 – 46 boli karpatskí Nemci, ktorí neboli v obci počas udalostí v roku 1944 vysídlení. Dnešné obyvateľstvo sa prisťahovalo z okolitých obcí Kľak, Ostrý Grúň, Veľkej a Malej Lehoty.[6]
 
V roku 1951 na časti pôdy založili Jednotné roľnícke družstvo (JRD), na ostatnej pôde v roku 1953 založili žrebčín, ktorý patril krajskej správe lesov. V roku 1962 bol vytvorený Štátny majetok, ktorý prebral pôdu JRD a žrebčína.
 
Do roku 1960 obec patrila pod Tekovskú župu, okres Nová Baňa, kraj Banská Bystrica. Po roku 1960 patrila pod okres Žiar nad Hronom, kraj Stredoslovenský. Na základe rozhodnutia vyšších straníckych a štátnych orgánov došlo v roku 1971 k vytvoreniu Spoločného Miestneho národného výboru Veľké Pole – Píla. Po revolúcií v roku 1991 sa obce opäť rozdelili. V súčasnosti obec Veľké Pole patrí pod okres Žarnovica.[6]
Dejiny
 
Prvá zmienka o obci je z roku 1332. Do roku 1945 bolo Veľké Pole obec karpatských Nemcov v oblasti Hauerland, osídľovanej od 13. storočia. V blízkosti sa nachádza podobná menšia obec Píla, kopanicového typu. 25. septembra 1944 partizánski povstalci, ktorí boli súčasťou SNP mučili a zavraždili vysoký počet civilných nemeckých obyvateľov na železničnej stanici v Banskej Štiavnici. Obete boli pochované v masových hroboch na odľahlom cintoríne určenom pre obete moru. Po skončení druhej svetovej vojny v rokoch 1945 – 46 boli karpatskí Nemci, ktorí neboli v obci počas udalostí v roku 1944 vysídlení. Dnešné obyvateľstvo sa prisťahovalo z okolitých obcí Kľak, Ostrý Grúň, Veľkej a Malej Lehoty.
 
V roku 1951 na časti pôdy založili Jednotné roľnícke družstvo (JRD), na ostatnej pôde v roku 1953 založili žrebčín, ktorý patril krajskej správe lesov. V roku 1962 bol vytvorený Štátny majetok, ktorý prebral pôdu JRD a žrebčína.
 
Do roku 1960 obec patrila pod Tekovskú župu, okres Nová Baňa, kraj Banská Bystrica. Po roku 1960 patrila pod okres Žiar nad Hronom, kraj Stredoslovenský. Na základe rozhodnutia vyšších straníckych a štátnych orgánov došlo v roku 1971 k vytvoreniu Spoločného Miestneho národného výboru Veľké Pole – Píla. Po revolúcií v roku 1991 sa obce opäť rozdelili. V súčasnosti obec Veľké Pole patrí pod okres Žarnovica.
 
Kultúra a zaujímavosti
 
Pamiatky
 
Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých, jednoloďová neskorogotická stavba s pravouhle ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z obdobia okolo roku 1511. Kostol prešiel barokovou úpravou v roku 1716. Zariadenie kostola je historizujúce z konca 19. storočia. Stavba má hladké fasády členené opornými pilermi, veža je ukončená ihlancovou helmicou.
 
Národnostné zloženie
Ako vyplýva z nasledovných štatistík bývalé obce karpatských Nemcov dnes pomaly vymierajú:
 
1919:
 
Veľké Pole: 2468 obyvateľov (z toho Nemcov 2390)
Píla (Tekovská): 1828 obyvateľov (z toho Nemcov 1652)
2012:
 
Veľké Pole: 399 obyvateľov
Píla: 144 obyvateľov
 
Autor: Wikipedia

 


Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128
0911 240 111