BŠD a Mikuláš 8.12.2020 Ústav V.P.

Dňa 8.12.2020 sa v ústave konal za prísnych protiepidemiologických opatrení desiaty branno - športový deň s témou branného dňa. Prijímatelia sociálnych služieb si tak mohli vyskúšať rôzne zábavné disciplíny, za ktorých absolvovanie dostali odmenu. Oproti minulým rokom bolo cítiť, že pandémia "neobišla" ani túto akciu, čo je škoda.
 
Autor: Martin Mandák

Dňa 8.12.2020 nás bol v Domov-e n.o. pozrieť svätý Mikuláš, v dobrej nálade a v plnej zbroji. Bolo to od neho naozaj pekné, že na nás nezabudol, ani v týchto časoch a prišiel nás podporiť svojou prítomnosťou. Mikuláš bol naozaj štedrý a rozdal aj nám hriešnym balíčky, ktoré by som ja na jeho mieste asi bohužiaľ zjedol, takže by ostalo už len uhlie :).

Autor: Martin Mandák