Vianoce 2015

Dňa 24.12.2015 nás na bytovku bola pozrieť pani riaditeľka s pánom farárom, ktorý nám povedali čo to k Vianociam. Ako už býva zvykom, prišla nám zaspievať aj Barborka, ktorá tentoraz spievala s Mirkom Broczkým a klavírny doprovod im robil Anton Drahoš. Ako tu býva zvykom, štedrý večer je naozaj štedrý a po výbornej štedrej večeri klienti dostali pod stromček tašky plné sladkostí, kávy a iných potravín.
 
Autor: Martin Mandák

Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128