Videotéka 2017

Prezrite si videá z jednotlivých akcií, výletov, ktoré naše zariadenie organizuje pre klientov. Oproti minulému roku sa videá zaznamenávajú Full HD videokamerou, takže by mali byť videá vo vyššej kvalite, ale samozrejme to chce aj skúsenosti a prax. 
 
Autor: Martin Mandák

      Vianočné predstavenie

 

       Vianoce 2017 Bytovka                Vianočné trhy 2017            Sv. deň prvej pomoci 2017

 

     BŠD Ladom. Vieska 2017            Branno - športový deň               Kultúrny deň 2017

 

        Výlet do Zveroparku                    Deň detí 2017                        Výlet do BA 2017

 

        Obecná Vatra 2017                Zemiaková brigáda 2017           Vynášanie Moreny 2017

 

           Fašiangy 2017                   Narodeniny klientov 2017            Novoročná omša 2017