Úcta k starším 2016 Veľké Pole

Dňa 21.10.2016 sa v priestoroch kuchyne Domov n.o. konala úcta k starším, v tomto prípade úcta k starším klientom Domov n.o..
Dňa 21.10.2016 sa v priestoroch kuchyne Domov n.o. konala úcta k starším, v tomto prípade úcta k starším klientom Domov n.o..

 


Dňa 25.10.2016 sa v priestoroch kuchyne Domov n.o. konala úcta k starším, v tomto prípade úcta k starším bývalím zamestnancom Domov n.o..