Úcta k starším 2016 Veľké Pole

Dňa 21.10.2016 sa v priestoroch kuchyne Domov n.o. konala úcta k starším, v tomto prípade úcta k starším klientom Domov n.o..
Dňa 21.10.2016 sa v priestoroch kuchyne Domov n.o. konala úcta k starším, v tomto prípade úcta k starším klientom Domov n.o..

 


Dňa 25.10.2016 sa v priestoroch kuchyne Domov n.o. konala úcta k starším, v tomto prípade úcta k starším bývalím zamestnancom Domov n.o..


Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128
0911 240 111