Branno - športový deň 4.9.2019 Bytovka

Dňa 5.9.2019 sa na bytovke konal Branno - športový deň s témou prírodné kmene. Počasie nám prialo a tak sme mohli začať. Po úvode sme si s cvičiteľmi psov aj zastrieľali a psi sa s chuťou vyhrýzli do rukáva. Nasledovali disciplíny a po nich obed. Po obede nás zabávala hudobná skupina Ranč a o 14:00 nás prišli pozrieť tanečníčky zo skupiny New Oriental Dance Crew. Na večeru sme si opiekli špekáčky a potom vyhodnotili celý deň.
 
Autor: Martin Mandák

 Kontakt

Domov n. o.

Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119


045/6895128