Rok 2020

Prezrite si fotografie z jednotlivých akcií, výletov, ktoré naše zariadenie organizuje pre prijímateľov sociálnej služby, fotografie z narodeninových osláv či iných podujatí v zariadení Domov n.o.
                      
                                
      Takto sa máme cez "koronu"          Náš "mini" športový deň          Jazvinská jaskyňa  
                                                                                                        s p. farárom
  
                   
              Ján S. - 70. rokov                 Pochovávanie basy       Fašiangový sprievod v DSS a ZPB
 
                
          Prijímateľ roka 2019           P. farár - 70. rokov                       Hokej v ZPB