Získali sme finančné prostriedky na nákup špeciálneho ergonomického zdviháka !!!

08.11.2022 07:41

Musíme sa pochváliť. 

Sme veľmi radi, že sme jedno z mála zariadení sociálnych služieb, ktoré vlastní Špeciálny rehabilitačný zdvihák STANDY ELECTRO WING od talianskej firmy ORMESA.

Špeciálny zdvihák bol financovaný z dotácie MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb. Celkové výdavky na nákup stroja boli vo výške 4 980 €, z toho 4 000 € sme získali z dotácie, zostatok 980 € sme financovali z vlastných zdrojov.  

nákup špeciálneho rehabilitačného zdviháka STANDY ELECTRO
WING, ktorý umožní našim imobilným prijímateľom sociálnych služieb opäť zažiť pocit, že stoja na vlastných nohách. Vďaka
ergonomickému zdviháku sa zlepší manipulácia s klientmi v obmedzenou schopnosťou pohybu, uľahčí sa práca
opatrovateliek a zlepšíme tým aj psychické funkcie samotného ležiaceho alebo ochrnutého klienta. Zariadenie by bolo tiež
pomôckou na nácvik stoja, chôdze a rovnováhy pre týchto klientov. Zdvihák poskytuje pre klientov pracovnú plochu, na
ktorej je možné realizovať rôzne voľnočasové činnosti za pomoci našich inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Cieľom je
skvalitniť starostlivosť o imobilných prijímateľov sociálnej služby v domove sociálnych služieb Domov n.o. nákupom
pomôcky.

Špeciálny rehabilitačný zdvihák STANDY ELECTRO WING je už "doma" v Domov n.o. a využívajú ho naši imobilní prijímatelia sociálnych služieb, ktorý vďaka nemu môžu opäť zažiť pocit, že stoja na vlastných nohách. Obstaraním ergonomického zdviháka sa zlepší manipulácia s klientmi v obmedzenou schopnosťou pohybu, uľahčí sa práca opatrovateliek a zlepšíme tým aj psychické funkcie samotného ležiaceho alebo ochrnutého klienta. Zariadenie je tiež pomôckou na nácvik stoja, chôdze a rovnováhy pre týchto klientov. Zdvihák poskytuje pre klientov pracovnú plochu, na ktorej je možné realizovať rôzne voľnočasové činnosti za pomoci našich inštruktorov sociálnej rehabilitácie. 

Ďakujeme veľmi pekne spoločnosti MEDITECH SK, s.r.o. za rýchle a kvalitné dodanie stroja a odborné zaškolenie nášho personálu.

Autor: Ing. Bibiána Demeterová

—————

Späť