Nové cenníky DSS i ZPB od 01.02.2018

27.02.2018 10:11

Z dôvodu novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva Domov n.o. nové cenníky účinné od 01. februára 2018. Viac info na Úhrada za sociálnu službu.

Cenník v DSS účinný od 01.02.2018.pdf (357,9 kB)

Cenník v ZPB účinný od 01.02.2018.pdf (320 kB)

—————

Späť