Aktuálne opatrenia proti COVID-19

25.01.2022 14:16

 Zhoršujúca sa pandemická situácia prináša nové pravidlá vo fungovaní zariadení sociálnych služieb. Zároveň si však zariadenie Domov n.o. nastavuje ďalšie preventívne opatrenia –na prvom mieste zostáva zachovanie bezpečného prostredia pre klientov nášho zariadenia.

Preto - od 16. decembra 2021 platia v Domov n.o. nasledujúce zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu v súlade s COVID automatom a v súlade s aktuálnymi dokumentmi zverejneným MPSVaR SR / V čase vyhlásenia núdzového stavu je potrebné riadiť sa tretím stupňom ohrozenia – čierna škála/:

  • pobyt klienta mimo ZSS – pobyt „doma“ v prirodzenom prostredí – podľa farebnej škály na COVID automate:
  1. zelená (monitoring) – klienti majú povolený pobyt mimo ZSS v prirodzenom prostredí. Domov n.o. si však klientov po ich príchode do zariadenia pretestuje antigénovým testom priamo v zariadení.
  2. oranžová, červená, bordová a čierna (ostražitosť, 1. stupeň, 2, stupeň a 3. stupeň ohrozenia) – pobyt mimo ZSS v prirodzenom prostredí je zakázaný pre všetkých klientov
  3. núdzový stav – pobyt doma je zakázaný
  • návštevy – podľa semaforu návštev a podľa farebnej škály na COVID automate:
  1. zelená (monitoring), oranžová (ostražitosť), červená (1. stupeň ohrozenia) – klienti majú povolené návštevy podľa pravidiel semaforu návštev a návštevného poriadku, ktorý je uvedený v položke Aktuality.
  2. bordová a čierna (2, stupeň a 3. stupeň ohrozenia) – návštevy klientov v Domov n.o. sú zakázané

Návštevy sú preferované v exteriéri. V prípade, že objektívne príčiny nedovoľujú osobný kontakt s blízkou osobou v exteriéri, je možný kontakt s touto osobou uskutočniť v interiéri – v návštevnej miestnosti v DSS a vo vestibule ZPB, príp. v obytnej izbe klienta, pričom je nutné dodržiavať návštevný poriadok. Antigénový test návštevy je možné realizovať aj v zariadení. Pred každou návštevou je potrebné sa telefonicky nahlásiť p. riaditeľke na tel. čísle: 0911 240 111.

V čase vyhlásenia núdzového stavu je potrebné riadiť sa tretím stupňom ohrozenia a každú vstupujúcu cudziu osobu do prevádzky DSS alebo ZPB Domov n.o. otestovať antigénovým testom, bez uplatnenia výnimky z testovania.     

V prípade zhoršenia situácie riaditeľka zariadenia na základe schváleného COVID- automatu prepína v jeho prevádzke jednotlivé farby. V prípade pozitívnych prípadov je zariadenie v spolupráci s RÚVZ uvedené do karantény.

 

Zariadenie sociálnych služieb Domov n. o. sa naďalej riadi nastaveným Pandemickým plánom MPSVR SR, rovnako odporúčaniami RÚVZ a Intervenčného tímu MZ SR .  Vytvárame čo najlepšie podmienky na to, aby boli všetci klienti aj zamestnanci  zaočkovaní na báze dobrovoľnosti. Aktuálne k 25.01.2022 je treťou dávkou vakcíny zaočkovaných:

  •  70 klientov z celkového počtu 76 klientov, čo predstavuje asi 92 %. 
  • 24 zamestnancov z celkového počtu 44 zamestnancov, čo predstavuje asi 55 %.
 
Od pondelka, 24. januára 2022 sa Domov n.o. riadi usmernením, ktoré určuje presné postupy pre testovanie, dodržiavanie karantény či podmienky návštev u klientov v prípade výskytu variantu OMICRON. 

usmernenie-zss-k-postupu-pripad-prveho-pozitivne-test-sars-cov-2-variant-omicron.pdf (378,4 kB)

 

—————

Späť