Pranie a žehlenie v zariadení podporovaného bývania

Pranie a žehlenie v zariadení podporovaného bývania